• พิธีไหว้พระ (ก่อนสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก)
 • คาถาพญาไก่เถื่อน
 • คำบูชาพระรัตนตรัย
 • คาถาหลวงปู่ศุข
 • คำนมัสการพระรัตนตรัย
 • คาถาหลวงปู่โอภาสี
 • คำนมัสการพระพุทธเจ้า
 • คาถาหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ
 • คำนมัสการไตรสรณคมน์
 • พระคาถาหลวงพ่อปาน
 • คำนมัสการ
 • คาถาเสริมทรัพย์
 • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก, ต้นฉบับเดิม
 • คาถามหาลาภ
 • ประวัติกล่าวไว้ต้นฉบับเดิมว่า
 • คาถามหาพิทักษ์
 • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • คาถา ขอให้มีโชคลาภและปราศจากผองภัย
 • วิปัสสิต
 • คาถาบูชาเงิน
 • คำกรวดน้ำ
 • คาถาบูชาดวงชาตา (ของเก่า)
 • บทแผ่เมตตา
 • คาถาค้าขายดี (ของเก่า)
 • บทแผ่ส่วนกุศล
 • คาถาป้องกันภัย
 • พระคาถาชินบัญชร
 • คาถาพญายม
 • พระคาถาชินบัญชร (ย่อ)
 • คาถามหานิยม
 • บทสวด และพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
 • คาถาสำเร็จ
 • บทพาหุงฯ
 • คาถาเร่งลาภ (เงินล้าน)
 • บทมหาการุณิโก
 • คาถาอุณหิสสวิชัย
 • อิติปิ โส เท่าอายุ
 • คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ
 • นมัสการพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์
 • คาถาสักการบูชา พระพิฆเณศวร
 • พุทธะมังคะละคาถา
 • คาถาบูชา รัชกาลที่ ๕
 • พระคาถาอิติปิ โส ๘ ทิศ
 • คาถากรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • พระคาถาพระเจ้า ๑๖ พระองค์
 • บทสรรเสริญพระคุณ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์
 • พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
 • คาถาบูชาดวงประจำวันเกิดทั้ง ๗ วัน
 • คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์
 • กรวดน้ำ, คำกรวดน้ำอิมินา (ของเก่า)
 • คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
 • กรวดน้ำย่อ
 • พระคาถาข่ายเพ็ชรพระพุทธเจ้า
 • แผ่เมตตา, แผ่เมตตาให้ตนเอง
 • พระคาถาหลวงพ่อบ้านแหลม
 • แผ่เมตตา
 • คาถาของเกจิอาจารยศ์ ักดิ์สิทธิ์
 • คำถวายข้าวพระพุทธ
 • พระคาถาสมเด็จพระพุฒาจารย์โต
 • คำลาข้าวพระพุทธ
 • คาถาสืบสร้างทางสวรรค์-นิพพาน
 • คำถวายของใส่บาตร
 • คาถาหลวงปู่ทวด
 • คำถวายสังฆทาน