• อานิสงส์ของการบริจาคทาน
 • คำถวายข้าวพระพุทธ, คำลาข้าวพระพุทธ, คําถวายของใส่บาตร
 • อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอน
 • คํากรวดนํ้า แบบย่อ, คําอาราธนาศีล ๕
 • คำแนะนำและข้อปฏิบัติในการสวดมนต์
 • คําอาราธนาพระปริตร, คําถวายสังฆทาน
 • อานิสงส์ของการแจกหนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน
 • คําถวายผ้ากฐิน, คําถวายผ้าป่า
 • พิธีไหว้พระและสวดมนต์
 • คําภาวนาเวลารดนํ้าศพ, คำภาวนาเวลาทอดผ้าหน้าศพ, คำภาวนาเวลาจุดไฟเผาศพ
 • วิธีไหว้ ๕ ครั้ง
 • คาถาบูชาดวงประจำวันเกิดทั้ง ๗ วัน
 • คำไหว้พระ, คำไหว้เทพ
 • คาถาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ, คาถาของหลวงพ่อปาน
 • คำอธิษฐานอัญเชิญเทวดาและขอพรพระ
 • คาถาเงินล้าน, คาถามหามงคล
 • บูชาพระรัตนตรัย, กราบพระรัตนตรัย, นมัสการ, ขอขมาพระรัตนตรัย
 • กะระณียะเมตตะสุตตัง
 • ไตรสรณคมน์, ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
 • คาถาพระเจ้า ๕ องค์
 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • คาถาบูชาดวงชะตา, คาถาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ
 • ชัยปริตร (มหากาฯ)
 • พระธารณปริตร
 • อิติปิ โส เท่าอายุ, บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง, คำอธิษฐานอโหสิกรรม
 • คาถาและบทสวดมนต์พระแม่กวนอิม
 • แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์, บทแผ่ส่วนกุศล
 • คําอธิษฐานขอพร
 • กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
 • คําขอขมาโทษ (กรรมชั่ว)
 • พระคาถาชินบัญชร
 • มงคลชีวิต ๙ ประการ
 • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • กตัญญู, พุทธโอวาท ก่อนปรินิพพาน
 • แผ่เมตตา
 • ธรรมโอสถ
 • กรวดนํ้า
 • พระพุทธองค์ตรัสถึงกฎแห่งกรรมว่า
 • วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ
 • พระโอวาทของท่านอรหันต์จี้กง
 • คำอธิษฐาน
 • ธรรมะหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
 • คำตั้งความปรารถนา, คำขออโหสิกรรม, คำกล่าวก่อนแจกหนังสือธรรมะ
 • ๑๐ ข้อที่ต้องทำ
 • คำอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
 • อานิสงส์ของการสวดมนต์